Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова
;

Класнаму кіраўніку

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

ПОДЛЕЖАЩИХ УЧЕТУ В КЛАССНОМ ЖУРНАЛЕ

 1. Индивидуальная и групповая воспитательная работа с учащимися и их родителями:

изучение личности каждого учащегося и коллектива класса, группы;

проведение индивидуальных бесед с учащимися;

проведение классных или воспитательных часов;

проведение собраний по текущей и итоговой успеваемости и поведению;

проведение информационных часов;

изучение особенностей семейного воспитания;

проведение родительских собраний;

организация и проведение мероприятий по родительскому всеобучу;

организация выпуска газеты класса или группы, передач по радио и телевидению учебного заведения;

проведение мониторинга уровня воспитанности учащихся;

проведение мониторинга социальных сетей учащихся;

планирование работы классного руководителя.

2. Организация культурно-массовой работы с учащимися:

организация и проведение экскурсий в учреждения культуры (музеи, выставки и т.д.);

организация и проведение культпоходов в театры, кино, на концерты, футбол и т.д.;

организация и проведение туристических походов и поездок;

участие в шествиях, манифестациях и демонстрациях, санкционированных и поддерживаемых органами исполнительной и распорядительной власти;

организация и проведение дискотек, тематических вечеров, встреч с известными и знаменитыми людьми;

проведение тематических викторин, огоньков, диспутов, круглых столов и др.;

участие в подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий учебного заведения: фестивалей, конкурсов, смотров, спартакиад, праздников, акций и пр.;

организация и проведение мероприятий по развитию технического и художественного творчества учащихся.

3. Организация общественно полезной деятельности учащихся:


организация и проведение санитарной уборки класса, учебного кабинета;

организация и проведение субботников по озеленению и уборке территории, прилегающей к зданию школы;

организация посадки и уход за зелеными насаждениями на территории, прилегающей к зданию школы;

содействие развитию органов самоуправления учащихся. Организация учебы актива класса;

уход за могилами известных людей и воинскими захоронениями;

организация и ремонт мебели и оборудования, используемых в учебно-воспитательном процессе;

шефство над ветеранами войн и труда;

обеспечение участия класса в сельскохозяйственных работах по выращиванию и уборке урожая.

4. Организация работы с учащимися по здоровому образу жизни и профилактике противоправного поведения. Работа с семьей:

подготовка и проведение мероприятий по здоровому образу жизни;

проведение мероприятий, направленных на искоренение вредных привычек среди учащихся;

организация встречи учащихся с санитарными врачами, наркологами, сексологами и др. по проблемам здорового образа жизни;

подготовка и проведение мероприятий по профилактике противоправного поведения учащихся;

организация мероприятий по безопасному поведению учащихся и т.д.

АРГАНІЗАЦЫЯ ВЫХАВАННЯ 2023/2024

КАЛЯНДАР ДЗЯРЖАЎНЫХ СВЯТАЎ, СВЯТОЧНЫХ ДЗЁН, ПАМЯТНЫХ І СВЯТОЧНЫХ ДАТ

Метадычныя рэкамендацыі па арганізацыі індывідуальнай прафілактычнай работы з навучэнцамі ва ўстановах адукацыі

Інфармацыйная гадзіна

Прыярытэтным напрамкам ідэалагічнай і выхаваўчай работы, якая праводзіцца ва ўстановах адукацыі, павінна быць фарміраванне ў навучэнцаў, умення ўзважана і аб'ектыўна даваць ацэнку падзеям, якія адбываюцца ў краіне, грамадстве. Гэта дазволіць навучэнцам адчуваць сябе сацыяльна, маральна, палітычна і юрыдычна абароненымі, свядома і актыўна выконваць грамадзянскія абавязкі перад дзяржавай, грамадствам, народам, выконваць і паважаць законы сваёй краіны.

Навучыць карыстацца інфармацыяй, здабываць тую, якая будзе ўплываць на фарміраванне інтэлектуальных якасцяў навучэнцаў, іх грамадзянскай пазіцыі, светаразумення, магчыма толькі ў тым выпадку, калі перад установай адукацыі пастаўлена задача сістэмна ўплываць на фарміраванне інфармацыйнай культуры навучэнца.

Адным з найбольш эфектыўных спосабаў вырашэння гэтай задачы ва ўмовах устаноў адукацыі з'яўляецца інфармацыйны гадзіну.

Інфармацыйны гадзіну-форма арганізацыі выхаваўчага працэсу, накіраваная на фарміраванне грамадзянскай пазіцыі, палітычнай і інфармацыйнай культуры навучэнцаў, пашырэнне іх кругагляду, сацыялізацыю асобы, што прадугледжвае ўспрыманне сацыяльнага вопыту, пераемнасць і захаванне нацыянальных традыцый і гістарычнай спадчыны, удзел у абмеркаванні эканамічных, сацыяльных, палітычных і духоўных праблем грамадства.

Мэта інфармацыйнага гадзіны – дапамагчы вучням арыентавацца ў плыні падзей, выпрацаваць актыўную грамадзянскую пазіцыю, свядома ўдзельнічаць у грамадскім жыцці краіны, адстойваць асабістыя інтарэсы з улікам уласнай пазіцыі.

Інфармацыйныя гадзіны праводзяцца адзін раз у тыдзень. Планаванне тэматыкі інфармацыйных гадзін ва ўстановах адукацыі рэкамендуецца ажыццяўляць па чвэрцях, паўгоддзях / семестрах у адпаведнасці з асноўнымі напрамкамі ідэалагічнай і выхаваўчай работы, вызначанымі інструктыўна-метадычнымі лістамі Міністэрства адукацыі, праграмай выхавання ўстановы адукацыі, планам ідэалагічнай і выхаваўчай работы на бягучы год.

У залежнасці ад аб'ёму прапанаванага матэрыялу, колькасці разглядаемых тэм, формы разгляду інфармацыйныя гадзіны падзяляюцца на аглядныя і тэматычныя.

Аглядная інфармацыйная гадзіна-гэта кароткі агляд асноўных грамадска значных палітычных, сацыяльна-эканамічных, культурных і спартыўных падзей, якія адбыліся за пэўны адрэзак часу ў рэгіёне, краіне і свеце:

унутраная дзяржаўная палітыка (тэндэнцыі развіцця грамадства, змены ў заканадаўстве, эканамічныя дасягненні, найбольш значныя рэспубліканскія і рэгіянальныя мерапрыемствы, праблемныя пытанні, якія ўзніклі ў розных галінах, і шляхі іх вырашэння);
знешняя дзяржаўная палітыка (нацыянальныя інтарэсы Беларусі ў кантэксце сучаснай геапалітыкі, пашырэнне інтэграцыйных працэсаў у рамках Саюзнай дзяржавы, Еўразійскай эканамічнай супольнасці, Садружнасці Незалежных Дзяржаў, развіццё Мытнага саюза, пазіцыя Рэспублікі Беларусь у вырашэнні міжнародных канфліктаў);
найбольш значныя падзеі, якія адбыліся за гэты перыяд у свеце;
глабальныя экалагічныя праблемы і шляхі іх вырашэння;
навіны навукі, культуры, адукацыі, аховы здароўя, спорту Рэспублікі Беларусь, СНД і іншых краін свету.
Аглядныя гадзіны па часе могуць доўжыцца 20-25 хвілін.

Тэматычны інфармацыйны гадзіну прысвечаны адной тэме і выкарыстоўваецца для больш глыбокага абмеркавання пэўнай актуальнай праблемы. Вельмі важна навучыць навучэнцаў самастойна ўносіць прапановы па актуалізацыі тэм для разгляду і адбіраць патрэбны матэрыял для інфармацыйнай гадзіны.

Тэматычныя гадзіны па часе могуць быць больш працяглымі-да
45 хвілін.

Арганізацыя інфармацыйных гадзін ва ўстановах адукацыі патрабуе дбайнай працы як на этапе падрыхтоўкі, так і на этапе правядзення.

Этап падрыхтоўкі

Вызначэнне тэмы інфармацыйнага гадзіны, пастаноўка мэтаў і задач.
Фармальны падыход да выбару тэмы вядзе да зніжэння асабістай зацікаўленасці і выхаваўчага ўздзеяння інфармацыйнай гадзіны на ўдзельнікаў.

Вызначэнне формы правядзення інфармацыйнай гадзіны.
Вызначэнне мадэратара (вядучага).
Гэта можа быць класны кіраўнік, Куратар вучэбнай групы, выкладчык або адзін з найбольш падрыхтаваных навучэнцаў, здольны з лёгкасцю захапіць аднагодкаў, сфакусаваць іх увагу на пэўнай праблеме.

Размеркаванне падтэму інфармацыйнага гадзіны паміж яго ўдзельнікамі.
Распрацоўка плана падрыхтоўкі і правядзення інфармацыйнай гадзіны.
Распрацоўка пытанняў, конкретизирующих тэму. Пытанні павінны быць накіраваны на ўсебаковае раскрыццё абранай тэмы.
Вызначэнне персанальных і калектыўных заданняў для ўдзельнікаў інфармацыйнай гадзіны з улікам узроўню іх падрыхтоўкі і індывідуальных асаблівасцяў развіцця.
Комплекснае метадычнае забеспячэнне, у тым ліку падбор актуальных матэрыялаў па тэме.
Вельмі важна навучыць вучняў самастойна адбіраць патрэбны матэрыял для інфармацыйнай гадзіны. Пры падборы матэрыялаў неабходна ўлічваць асноўныя крытэрыі адбору інфармацыі:

актуальнасць;

аб'ектыўнасць;

значнасць;

дакладнасць;

аператыўнасць;

пераканаўчасць.

Навучэнцам неабходна навучыць узважана ставіцца да матэрыялаў сумніўнага паходжання, тэндэнцыйнасці, аднабаковай арыентацыі, нацыяналістычнай і шавіністычнай накіраванасці.

Класны кіраўнік (Куратар групы) ажыццяўляе кантроль, пры неабходнасці, удзельнічае ў падборы актуальнага матэрыялу.

Падрыхтоўка навочных матэрыялаў-дапаможнікаў, аўдыё - і відэасюжэтаў, пры неабходнасці (і па магчымасці), Праца ў Інтэрнэце.
Сучасны класны кіраўнік (Куратар групы), з'яўляючыся актыўным карыстальнікам кампутара і Інтэрнэту, рыхтуе мерапрыемствы з мультымедыйным суправаджэннем ў выглядзе прэзентацый Power Рoint, відэаролікаў, слайд-шоў, падрыхтаваных з дапамогай праграмы MovieMaker, праграмы апрацоўкі графічных малюнкаў FhotoShop.

Значна павышае цікавасць да асвятлянай праблеме выкарыстанне ўласных матэрыялаў удзельнікаў (мультымедыйных прэзентацый, тэматычных фотакалажаў, відэасюжэтаў і т.д.). Гэта прыцягвае ўвагу навучэнцаў да абмяркоўваецца тэме, спрыяе ўсебаковаму даследаванню пастаўленай праблемы ў далейшым, падахвочвае да яе абдумванню, аргументаванню ўласнага меркавання.

Вызначэнне інструментара ацэнкі эфектыўнасці правядзення, што: інфармацыйнага гадзіны.
Пры правядзенні інфармацыйнай гадзіны неабходна ўлічваць, што:

інфармацыйны гадзіну павінен быць мабільным;
тэма заняткі павінна быць актуальнай, а інфармацыя для абмеркавання-своечасовай, цікавай, ненадакучлівай і пераканаўчай;
пры падрыхтоўцы да выступлення вялікая ўвага варта надаваць статыстычных дадзеных,
пры прадстаўленні матэрыялаў неабходна актыўна выкарыстоўваць нагляднасць, сучасныя тэхналогіі (мультымедыйныя прэзентацыі, фота-відэа-аўдыёматэрыялы і т. д.);
інфармацыя, якую прапануюць мадэратар і выступоўцы, павінна быць аператыўнай і, у большасці сваёй, невядомай для аўдыторыі;
прапанаваная інфармацыя павінна быць бесстаронняй. Мадэратар і выступоўцы не павінны выказваць сваіх палітычных прыхільнасцяў;
інфармацыйны гадзіну павінен развіваць уменні вучняў аналізаваць, параўноўваць, абагульняць, рабіць самастойныя высновы.
Вялікае значэнне пры падрыхтоўцы інфармацыйнай гадзіны мае ўменне карыстацца асноўнымі крыніцамі інфармацыі.

Інтэрнэт

Акрамя найшырэйшага спектру ахоплівае праблем, Інтэрнэт мае яшчэ адно бясспрэчная перавага – магчымасць падключэння да першакрыніц інфармацыі, атрымання матэрыялаў па запыце, аператыўнага абмену вопытам, ідэямі, тэхналогіямі з іншымі арганізацыямі. Таму мэтазгодна, каб навучэнцы, якія маюць доступ у Інтэрнэт, актыўна выкарыстоўвалі гэтую магчымасць пры падрыхтоўцы да інфармацыйнай гадзіны. Выкарыстанне дадзенага крыніцы інфармацыі спрыяе засваенню сучасных інфармацыйных тэхналогій, удасканаленню інфармацыйнага і арганізацыйна-метадычнага забеспячэння правядзення інфармацыйнай гадзіны, забеспячэнні актыўнага ўзаемадзеяння паміж усімі ўдзельнікамі; стымулюе да больш поўнага змястоўным напаўненні і пастаяннага абнаўлення інфармацыі.

Тэлевізійныя перадачы

Эфектыўным і цікавым для аўдыторыі з'яўляецца выкарыстанне ў рамках выступленняў матэрыялаў дакументальных і хранікальных фільмаў, інфармацыйна-аналітычных перадач, ток-шоу, інтэрв'ю (рэкамендуецца выкарыстоўваць і калектыўны прагляд відэаматэрыялу). Важна акцэнтаваць увагу карыстальнікаў на тых інфармацыйных тэлепраграмах, якія дазваляюць быць у курсе праблем, якія найбольш востра гучаць сёння як у нашай краіне, так і ва ўсім свеце.

Своечасовае папярэджанне навучэнцаў аб тым, калі і на якую тэму будуць дэманстравацца дакументальныя хранікальныя фільмы, інфармацыйна-аналітычныя перадачы, ток-шоу, інтэрв'ю, дае магчымасць уключаць абмеркаванне пэўнай тэлеперадачы ў ход інфармацыйнай гадзіны. Важна далучаць моладзь да сістэматычнага прагляду такіх тэлепраграм як "Панарама",» час«,» весці«,» сёння", якія дазваляюць быць у курсе праблем, найбольш актуальных сёння для нашай краіны, краін блізкага і далёкага замежжа.

Пры дастатковай тэхнічнай аснашчанасці кабінета, у якім праводзіцца инфочас, рэкамендуецца выкарыстоўваць і калектыўны прагляд відэасюжэтаў. Несумнеўным годнасцю такой формы інфармавання з'яўляецца традыцыйна высокі цікавасць навучэнцаў да групавых телепросмотрам, нагляднасць, аператыўнасць падачы матэрыялу.

Перыядычная друк

Палітычны, эканамічны, юрыдычны, філасофскі слоўнікі, даведнікі» краіны свету«, "замежныя моладзевыя арганізацыі" і іншая падобная Літаратура-неад'емны Інструментар у выхаванні інфармацыйнай культуры навучэнцаў. Багацце незразумелых тэрмінаў, абрэвіятур, спасылак на малазнаёмыя імёны, арганізацыі, падзеі часцяком адпуджвае рабят. Важна даступнай мовай растлумачыць складаныя паняцці і тэрміны, выкарыстоўваць лингвострановедческие каментары падчас выступаў, Цытаваць асобныя слоўнікавыя артыкулы з мэтай пастаяннага папаўнення грамадска-палітычнага слоўніка карыстальнікаў. Асобная інфармацыя з слоўнікаў і даведнікаў можа размяшчацца і перыядычна абнаўляцца на спецыяльна аформленых стэндах (напрыклад: «час, падзеі, людзі», «Планета», «Твой палітычны слоўнік»).

У выбары навучэнцамі для працы друкаваных выданняў (газет, часопісаў, даведнікаў, слоўнікаў, кніг) важную ролю адыгрывае работнік бібліятэкі. Неабходна, каб бібліятэкар правёў для навучэнцаў кароткі экскурс у свет перыёдыкі, энцыклапедый і іншых выданняў З мэтай фарміравання ў навучэнцаў выразнага ўяўлення аб накіраванасці, дакладнасці, стылі і глыбіні выкладу інфармацыі ў тым ці іншым выданні. Рэкамендуецца, каб бібліятэкар перыядычна знаёміў вучняў з навінамі кніжнага рынку, а таксама рэкамендаваў для вывучэння на інфармацыйнай гадзіне матэрыялы і дакументы.

Радыёперадача

Радыёінтэрв'ю, зводкі навін, радыёкаментарыі кампетэнтных асоб могуць быць з поспехам выкарыстаны ў ходзе падрыхтоўкі да выступленняў. Тэхнічная даступнасць арганізацыі аудиопрослушивания дазваляе выкарыстоўваць гэты крыніца інфармацыі, каб пазбегнуць аднатыпнай падачы матэрыялу. Радиопозывные папулярных радыёстанцый перад кожным чарговым выступленнем актывізуюць ўвагу слухачоў, надаюць інфармацыйнаму гадзіне жвавасць і дынамізм.

Для правядзення інфармацыйнай гадзіны могуць прыцягвацца інфармацыйна-прапагандысцкія групы (ІПГ), інфармацыйныя цэнтры (пры наяўнасці). У іх задачы ўваходзіць:

інфармацыйна-асветніцкая праца сярод навучэнцаў;
арганізацыя мерапрыемстваў, у тым ліку метадычных (акцыі, семінары, кансультацыі і інш.);
запрашэнне на інфармацыйныя гадзіны кампетэнтных спецыялістаў;
размяшчэнне інфармацыі аб сваёй дзейнасці на інтэрнэт-старонках установы адукацыі з мэтай абвесткі навучэнцаў, пошуку аднадумцаў, абмену думкамі, ідэямі, вопытам;
удзел у мерапрыемствах з курыруючымі і партнёрскімі арганізацыямі свайго профілю, дэлегаванне сваіх прадстаўнікоў на гарадскія, рэспубліканскія, міжнародныя акцыі, навучанне адпаведным відах дзейнасці на трэнінгах, семінарах, злётах агульнадзяржаўных і міжнародных зносін.
Правядзенне інфармацыйнай гадзіны

Ход інфармацыйнай гадзіны каардынуе мадэратар (вядучы). Ён паведамляе тэму, мэту інфармацыйнай гадзіны, абгрунтоўвае актуальнасць абмяркоўваемай праблемы, вызначае чарговасць выступоўцаў.
Пры правядзенні инфочаса важна не толькі надаваць увагу звестках аб тым ці іншым падзеі, але і абуджаць да яго цікавасць, прымушаць задумацца, прачытаць аб праблеме ў газеце, часопісе, кнізе, актыўна рэагаваць на тое, што адбываецца. З гэтай мэтай пасля кожнага паведамленні навучэнца вядучы прадугледжвае магчымасць для групы:

задаць пытанні выступоўцу;

дапоўніць паведамленні іншымі фактамі, прыкладамі;

абмяняцца думкамі;

сфармуляваць высновы па абмяркоўваецца пытанні.

Пасля завяршэння ўсіх выступленняў і дыскусій мадэратар (вядучы) падводзіць вынік інфармацыйнай гадзіны.

Форму правядзення інфармацыйных гадзін педагагічны работнік вызначае ў адпаведнасці з абранай тэмай (»інфармацыя+«,» Інформ-дайджэст«,» пыталіся – адказваем«,» па старонках моладзевых СМІ«, «гутарка за» круглым сталом«,» палітычная дыскусія«,» інфармацыйны рынг«,» як гэта было«,» гады і людзі«,» прэс-канферэнцыя«,»фотакамера глядзіць у свет",

Ацэнка якасці правядзення інфармацыйных гадзін

Поспех інфармацыйнага гадзіны шмат у чым залежыць ад актуальнасці, канкрэтнасці, дакладнасці выкладаюцца фактаў, сувязі матэрыялу з праблемамі моладзі і дзейнасцю навучэнцаў, зацікаўленасці і эмацыйнасці мадэратара, прысутнасці кампетэнтных гасцей, выкарыстання наглядных і тэхнічных сродкаў навучання, ўключэння ўсіх хлопцаў у абмеркаванне пытанняў, абмен думкамі.

Якасць правядзення інфармацыйных гадзін ацэньваецца па крытэрах унутранай і знешняй эфектыўнасці:

Інструментарыем ацэнкі ўнутранай эфектыўнасці інфармацыйных гадзін з'яўляюцца анкеты, водгукі навучэнцаў, якія яны пішуць па выніках правядзення інфармацыйных гадзін.

Знешнюю эфектыўнасць-інтэлектуальную і духоўна-маральную каштоўнасць абранага зместу; адпаведнасць зместу тэме, мэтам і задачам; выкарыстанне сучасных тэхналогій (камп'ютэрных, здароўезберагальных, асобасна арыентаваных); прымяненне дыялогавых прыёмаў зносін – ацэньвае асоба, адказная за арганізацыю і правядзенне ідэалагічнай і выхаваўчай работы ва ўстанове і/або ў дадзеным структурным падраздзяленні.

Пры неабходнасці тэматычны план правядзення інфармацыйных гадзін карэктуецца ў залежнасці ад актуальнасці тых ці іншых праблем, пытанняў, мерапрыемстваў, акцый.

Пісьменнае правядзенне інфармацыйных гадзін з'яўляецца сур'ёзнай перадумовай актыўнага ўключэння моладзі ў сацыяльна-эканамічную і культурную жыццё дзяржавы, чым і тлумачыцца гэтак пільную увагу да тэхналогіі і зместу дадзенага мерапрыемства.

Раздзелы сайта